Management rapportages

De voortgang van de gemelde (bijna) incidenten en het plan van aanpak is te volgen via management rapportages. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de rapportages gebaseerd op incidenten en de rapportages gebaseerd op de RI&E, waarbij een eventuele overlap in beide gevallen naar voren komt.
Inloggen
Heeft u al een account? Dan kunt u hier inloggen.

incidenten

Incidenten

De risicomatrix is een veelgebruikt overzicht op het gebied van veiligheid en geeft direct inzicht in de prioriteit van het opvolgen van de meldingen.
Met behulp van staafdiagrammen ziet u direct hoeveel meldingen hebben plaatsgevonden in de categorieen verwondingen, milieuschade, materiaalschade en reputatieschade. Het effect van doorgevoerde (beleids-)aanpassingen ziet u hierdoor direct terug.
risico matrix
plan van aanpak

Plan van aanpak

De voortgang van het plan van aanpak volgt u per rubriek (beleid, welzijn en gebouwen). Dit geeft direct inzicht of de meldingen door de verantwoordelijke manager adequaat worden opgevolgd en biedt de mogelijkheid tot bijsturing.
voortgang beleid