Privacy

Incidentenmanagement.nl is onderdeel van PATH B.V. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, waarbij wij ons houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerken van gegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij contactgegevens van de gebruiker vast. Op het moment dat u informatie aanvraagt via ons contactformulier worden deze gegevens opgeslagen in onze database. Deze zullen nooit aan derden worden verstrekt!

Registreren van incidenten

Bij het toevoegen van incidenten wordt het IP adres vastgelegd van de machine van waaruit een incident wordt vastgelegd. Dit ter controle of er misbruik van onze applicatie wordt gemaakt.

Klikgedrag

Het klikgedrag van onze bezoeken wordt geregistreerd middels Google Analytics.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u uiteraard contact met ons opnemen.