Incidentenmanagement.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt verstrekt en verwerkt. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie en/of de aangeboden diensten op de site zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.